Lună: mai 2018

Invitatie la libertate

Libertatea cuvântului este mai presus decât orice formă de libertate. Poeţii sunt aceia dintre noi care se înfăşoară primii de această hlamidă de vis omenesc. În toate ţările şi în toate limbile cutezanţele poetice, curajul de a face din realitate artă şi a o eterniza în gând frumos şi nepieritor…