Geografia Romaniei in sinteze si teste

Geografia Romaniei in sinteze si teste

E limpede de observat că se încearcă din toate părţile o aliniere la standardele prostiei, o uniformizare şi o generalizare, pentru ca tinerii noştri să nu mai aibă nicio tragere de inimă către specificul românesc, către acest teritoriu binecuvântat de Dumnezeu, cu forme ale reliefului născătoare de peisaje şi zone pentru care multe din statele Europei (şi nu numai) ne invidiază. Probabil că şi invidia celor de dincolo îşi pune într-un fel amprenta asupra celor care, cu pretenţii firesc intelectuale, frunzărind manualele de geografie ale altor state, nu au găsit reperele pe care în mod firesc ar trebui să le identificăm în cărţile de geografie de pe la noi.

Din aceste considerente am structurat lucrarea pe două capitole distincte şi anume: Sinteze şi Teste. Capitolul prim îl consider necesar pentru a diminua decalajele de prezentare a manualelor alternative şi este împărţit la rându-i în: România – poziţie geografică, Aşezarea pe glob, Aşezarea geopolitică, România – coordonate interne; Graniţele de stat; România = Carpaţi + Dunăre + Marea Neagră; Relieful României (de la formare şi până la descrierea celor mai mici subunităţi de relief); Clima; Apele; Vegetaţia; Fauna; Solurile; Ariile protejate din România; Populaţia; Aşezările omeneşti; Împărţirea Administrativ-teritorială a României; Agricultura; Industria; Transporturile; Zonele libere din România; Dezvoltarea regională în România şi Turismul.

Capitolul Teste cuprinde 30 de chestionare, fiecare cu câte 9-11 exerciţii, din care cel puţin unul are şi o hartă-problemă. Fiecărui test îi corespunde rezolvarea, de aşa natură ca elevul să poată să-şi evalueze singur posibilităţile de înţelegere, absorbţie şi procesare a informaţiei specifice. Gradul de dificultate este unul ridicat, cu scopul (la data apariţiei) utilizării şi celor care doresc să îmbrăţişeze o facultate de profil şi unde este necesar un examen de admitere.

Se observă că această carte furnizează toată informaţia de specialitate pe care tânărul de clasa a XII-a trebuie să o asimileze, nu o muncă de compilaţie a manualelor alternative, cât mai cu seamă o completare a acestora, referindu-mă la structura anului de învăţământ 2006-2007 la disciplina în cauză şi, în plus, conferă posibilitatea verificării cunoştinţelor asimilate, prin punerea la dispoziţie a nici mai mult, nici mai puţin de 30 teste, configurate exact ca subiectele de la bacalaureat din anul şcolar 2005-2006, ca model şi strâns legate de programa şcolară de la acea vreme.

Reacţiile apariţiei cărţii au fost cele scontate; o parte din profesorii care predau geografia au considerat-o mai mult decât necesară, deoarece la acea dată pe piaţă nu existau lucrări mixte (teste şi sinteze) pentru reperul Geografia României – bacalaureat, alţi profesori au văzut-o (datorită complexităţii) peste medie, dându-i un grad ridicat de dificultate, lucru specificat şi în subtitlu: Pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior, iar alte cadre didactice au văzut-o costisitoare financiar, deoarece la cele 265 pagini, preţul 20 lei, este unul prohibitiv!?!

Am reţinut câteva aspecte – critice să le spun – şi la lansarea lucrării, în martie 2007. Îl citez pe dl. prof. Anastase Popescu, fost inspector de specialitate la Brăila, care a predat această materie mai bine de 50 de ani: Dl. prof. Moldoveanu a cules, a cercetat, a selectat, dar a pus şi din inima lui, multe lucruri care ne trezesc interesul prin această lucrare. Este drept că nu pot nici manualele să ţină piept cu datele statistice şi nici să ne formalizăm pe cifre, dar cert este că folosind date de ultimă oră, lucrarea are caracterul actualizării. Nu poţi face o geografie nouă, nu poţi să aduci o altă toponimie, de aceea originalitatea cărţilor de geografie rezidă din gradul de actualizare statistică şi complexitatea, scara la care vrei să reflectezi aceste date. Testele sunt bine ilustrare cu material grafic şi cartografic şi au un grad ridicat de dificultate. Acest aspect, cel al dificultăţii, este bun pentru că dânsul, autorul, vine cu capitolul Rezolvarea testelor, oferindu-i astfel elevului să-şi confrunte rezultatul, ajutându-l să înţeleagă şi să depăşească pragul psihologic, cel al gradului ridicat de dificultate.

Elevii – de la acea vreme – în special cei interesaţi de geografie ca şi motivaţie pentru admiterea în învăţământul superior, au fost alături de profesorii lor, receptivi la începutul ultimului semestru din viaţa de licean, lucru care le-a permis să-şi testeze cunoştinţele, dar să-şi pună la punct şi anumite aspecte cu privire la informaţia de bază, informaţie care nu se regăsea – aşa cum am mai amintit – în manualele alternative.

Fiind vorba de date statistice actualizate, armonios prezentate estetic şi grafic, cartea s-a bucurat de interes până la finele anului şcolar 2006-2007 şi, probabil, s-ar fi bucurat de aceeaşi apreciere în continuare, dacă anumite capete luminate din Minister, nu ar fi modificat radical şi barbar, programa la materia Geografia României, pentru elevii de clasa a XII-a, din anul şcolar ce a urmat.

Nu regret munca pe care am depus-o, efortul intelectual de cercetare, documentare şi sintetizare a informaţiilor statistice de ultimă oră, nici efortul de elaborare a celor 30 de teste, cu tot cu rezolvare, nici măcar munca de culegere şi machetare a lucrării. Păcat, doar, că fiind vorba de o carte cu caracter ştiinţific şi nu beletristic, conţinutul ei era în strânsă legătură cu disciplina studiată de zeci de ani, de elevii de clasa a XII-a. Iar dacă această modificare a programei şcolare s-ar fi concretizat pe ceva superior treptei anterioare, cu siguranţă aş fi adus pe piaţă şi o a doua ediţie a cărţii.

Nu-mi rămâne decât să le mulţumesc celor care au cercetat culegerea de teste, celor care au lucrat efectiv cu ea la clasă şi în particular cu elevii, şi o recomand domnilor de la Minister spre studiu individual şi colectiv, în încercarea de a-şi redirecţiona atenţia către adevărata Geografie a României, materia ce trebuie studiată la liceu şi nu ceea ce se fac că studiază liceenii noştri, în momentul de faţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *